Diskusní fórum

Napište text z obrázku:

Kontrolní kód

Vygenerovat nový obrázek

Návštěvník:

Příspěvek:

Zobrazené příspěvky se zobrazují po dobu jednoho roku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24


Příspěvek vložil:Marin MelekDatum: 17.10.2020 13:46:22
Ahoj, i p?es to, e se aktuln? nehraje - m?ete na Veden doplnit vsledky druhho, by? neplnho kola? Vechny ostatn okresy v kraji tak ji u?inily, tak nech? to je formln? sprvn?. Dky, zdravm a p?eji vem pevn nervy v tomto nelehkm obdob, nota bene bez ping pongu. Marin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:L?a R?i?kaDatum: 11.10.2020 22:16:38
Vkonn vbor p?ijal rozhodnutm per rollam dne 9.10.2020 nsledujc usnesen s ohledem na sou?asn vvoj pandemie covid-19: 1. Clem ?AST je udret krom? zdrav vech osob i sportovn ?innost v co nejirm povolenm rozsahu dle ?ednch opat?en, a to s maximlnm d?razem na hygienick a bezpe?nostn opat?en proti ?en covid-19. 2. Ligov sout?e: V extralize mu? se odkld 5. a 6. kolo. V extralize en se odkld 7. a 8. kolo. V ostatnch ligovch sout?ch mu? se odkld 5. 8. kolo. V ostatnch ligovch sout?ch en se odkld 3. 6. kolo. V p?pad? e bude mon uskute?nit utkn plnovan na termn 14. 15.11.2020, budou se hrt utkn dle p?vodnho rozlosovn. O termnech odloench utkn se rozhodne dodate?n?. 3. ?esk pohr: Plnovan termn 28.10.2020 se odkld. Nsledujc kolo ?eskho pohru (mui i eny) se plnuje nejd?ve v termnu 7.8.11.2020. 4. Bodovac turnaje mldee: Turnaje plnovan v termnu 24.25.10.2020 (Ostrava, Hav?ov) se odkldaj. 5. VV ?AST doporu?uje obdobn postup p?i ?zen krajskch a regionlnch sout?.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:StandaDatum: 11.10.2020 19:52:36
Tak jist? tomu rozumm. Taky to tak vidm. Ono jde o to zda p?jde jet? n?co vymyslet pokud zkaz bude ( co p?edpokldm j) a do vnoc. Nebo pokud se zmen po?et monch ?astnk? ( i to je mon) t?eba na deset. To je pak sout? ohroena zejmna u t?ch oddl? kde jim hraj dv? drustva sou?asn?. No nic ono se to vy?e pak ur?it? rychle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:unyDatum: 11.10.2020 18:20:29
Ahoj, p?emlet nad tm budeme p?ed ukon?enm krizovch scn??. Te? nem smysl vymlet coby kdyby a tisc variant na kad mon pr?b?h, kdy nevme co a kdy bude povoleno.

Mimochodem jsem se rozhodl, e veker p?sp?vky podepsan jako Hr?, Anonym, Nadenec a podobn budu mazat bez vyjmek, a? u alespo? vme s km tu jednme ;)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Ale Pa?kDatum: 11.10.2020 9:55:45
Jsem star generace a pokud j pi p?sp?vek do diskuze, tak se pod n?j podepisuji svm jmnem.