Diskusní fórum

Napište text z obrázku:

Kontrolní kód

Vygenerovat nový obrázek

Návštěvník:

Příspěvek:

Zobrazené příspěvky se zobrazují po dobu jednoho roku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24


Příspěvek vložil:Marin MelekDatum: 5.5.2020 16:58:22
Navazuji na Ji?ho / k Filipovi - za ns se jednozna?n? p?iklnm k tomu, aby se bar odehrla (viz od?vodn?n naeho pohledu na v?c v mm p?sp?vku 16.4. ne). Bylo by korektn dt anci to odehrt, vichni jsme m?li posledn dva m?sce dky Viru stejn podmnky = netrnovali jsme, tedy m?li bychom na tom bt stejn?, jako v okamiku nedobrovolnho ukon?en sout?e. Nech? se za danch podmnek frov? popereme o postup ?i o sestup a nech? vyhraje ten momentln? lep. Pokud by se administrativn? rozhodlo, e bare nebudou, pak by to nebylo z mho pohledu korektn rozhodnut.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:turc Ji?Datum: 5.5.2020 14:34:43
uny: p?edpokldm, e STC bude brt ohled, co se koukm na tabulky tak to zas tak sloit nebude, postupy jsou jasn vechny, sestupy myslm, e jet? vce, bar se odehrt m?e tomu nic nebrn. O anulovn sout? myslm, e n?kdo ani nep?eml - chyb jen dv? kola (ta by p?padn? ovlivnila drustva do bare, n p?mo postupujc a sestupujc)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:unyDatum: 5.5.2020 14:15:11
Jirko, tuhle kritiku beru a alespo? ji nape opodstatn?n? a hned n?koho neur jako to maji n?kte? ve zvyku :)
Teda po?tm, e STC bude v tomhle trochu svoln?j vzhledem k situaci.

Alei, sm bych byl pro hlasovn, ale to se bude dost natahovat a v??m, jak ?tu vae nm?ty, e se i ve v?tin? (Marku) shodnem. Take shrnu vae nm?ty na sch?zi a zkusme vymyslet nejvhodn?j kompromis :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:turc Ji?Datum: 5.5.2020 14:01:46
uny: jestli se to bude v?d?t o dva tdny d?v nebo pozd?ji jedno nen - t?eba do dneka jste m?li poslat p?ebornka OP1 na STC (pokud nemte oficiln? rozhodnuto tak se vyhlsit nem?e), co se koukm na ostatn okresy v st?edo?eskm kraji u VV m?li a je rozhodnuto, chpu ostatn, e se zajmaj protoe maj pin?es rdi a prost? je zajm jestli postoup nebo p?padn? sestoup do ni sout?e... tm ale nikoho nekritizuji, chpu e spousta lid maj v dnen situaci d?leit?j starosti...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Marek kvorDatum: 5.5.2020 12:40:10
Ahoj, myslm, e nikdo nebude chtt sout? dohrvat, tak p?jde jen o to, jak ur?it postupy / sestupy. Dval jsem se na strnky n?kterch okres? v kraji a vesm?s u vbory rozhodly a to tak, e sout? z?stala ukon?ena a tabulky jsou takov, jak byly v dob? p?eruen, ale nevyhlsil se p?ebornk okresu. T?eba fotbal to uzav?el a nebude se postupovat ani sestupovat, co by mi ale p?ilo v naem p?pad? nefr, kdy u chyb jen 2 kola a n?komu i jen jeden ma?. Nebyl bych ani pro variantu, e postoup, kad, kdo by m?l jet? anci se o postup prt, resp. se zachrn, kad, kdo m?l anci na zchranu. O vt?zch a sestupujcch nen vesm?s pochyb, krom? OP1, ale tam spe jde o to, zda Szava nebo Beneov cht?j do kraje, pokud jen jeden nebo dn, tak nen co ?eit. A co se tk bar, pokud maj bt, tak by ly odehrt p?ed seznou, i t?eba turnajov? na jednom mst?, t?eba na men po?et zpas? nebo jen do dosaen 10 bod?. Vichni u tu dobu budou op?t v plnm trninku a nikdo nebude handicapovn tm, e nemohl trnovat.