Diskusní fórum

Napište text z obrázku:

Kontrolní kód

Vygenerovat nový obrázek

Návštěvník:

Příspěvek:

Zobrazené příspěvky se zobrazují po dobu jednoho roku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24


Příspěvek vložil:Marin MelekDatum: 16.4.2020 16:14:42
I kdy si myslm, e to rozhodnut Svazu bude generln, tedy bez ohledu na to, jak to kad z ns "dole" individuln? vidme, souhlasm s Aleem. V naem konkrtnm p?pad? jsme se B-?kem Pyel dost nad?eli, abychom se dostali alespo? na druh msto do bare a porvali se o OP1, odkud pad nae A-?ko. Pokud by se bare nehrly, byli bychom pokozeni. Nicmn? - jak jsem ?ekl na za?tku - povdat si zde m?eme vcelku dlouho, ale vy?e to za ns n?kdo jin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Ale Pa?kDatum: 16.4.2020 10:50:00
Marku souhlasm, dohrvat rozhodnut sout?e nem smysl, jedin problm vidm v bari, druhmu tmu vezmeme monost hrt o postup. Pokud by o postup stl, m?ly by se podle mho odehrt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Marek kvorDatum: 15.4.2020 13:17:48
Ahoj, prosm okresn vbor o info, zda m n?jak zprvy z ?AST ohledn? dokon?en sezny a kdy m?eme ?ekat n?jak finln rozhodnut. Podle toho co v?era zve?ejnila vlda si myslm, e dohrt sout? nep?jde, tak jde o to, zda ro?nk zcela anulovat nebo ukon?it bez dohrn poslednch dvou kol a ponechn tabulek, jak jsou, co bych povaoval za lep variantu. Stejn? je u tm?? ve jasn. Jen bych navrhoval zruit bare a zachoval jen p?m sestupy poslednch tm? a postupy prvnch.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:unyDatum: 13.3.2020 13:35:55
Dob?e, tak m teda pravdu =D ...Vdycky posledn slovo vi??...J nechpu jak jsem se tady s tebou mohl bavit =)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:StandaDatum: 13.3.2020 13:16:49
Ivanovi jsem volal a omlouval jsem se za Frantu Menze , kter tam m?l blbou hlku. Jinak m patnou pam?t. ?vali jste na n?j z msta kde sed vichni soupe?i. Podle m? mme vztahy se soupe?i dobr, alespo? j jsem si nevimnul dn averze v??i nm. Fakt , e ?ek , e se tady bude 12 let kluk vyjad?ovat tak to m? hlava nebere. Co jsem cht?l ?ct tak to jsem ?ekl , jestli t tady n?kdo rozkopal Tvoji bbovi?ku tak to je Tv?j problm.