Diskusní fórum

Napište text z obrázku:

Kontrolní kód

Vygenerovat nový obrázek

Návštěvník:

Příspěvek:

Zobrazené příspěvky se zobrazují po dobu jednoho roku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24


Příspěvek vložil:unyDatum: 13.3.2020 12:59:53
Take jsi stejnho nzoru jako tvoji spoluhr?i. Ivanovi jsi tedy do telefonu lhal, e by jsi se ho zastal ale necht?l jsi p?ilvat olej do ohn?. Sm dob?e v, e mu to el ?ct na prosto v klidu a mlad Vostka potom p?i dalm zpase v?bec nek?i?el a nevadilo mu to, vyhrl i bez k?iku po KADM m?ku. Najednou se na ns za?nete obracet, e vm to?me na kluka a ani jste jeho samotnho nenechali vyjd?it. Vmluvy mte hezk Stando, jedinej kdo by m?l sklidnit hormony jste vy z Ost?edku, nadvaj na vs kam p?ijedeme.

Jet? jeden takov p?sp?v?k s urkami ?i popichovnm a opravdu frum rum. Sm?j se tomu pak jak chce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:StandaDatum: 13.3.2020 12:47:44
No jenom klid Filipe. O tom jestli se ve Voticch na kruhovm objezdu diskutuje jestli zruit tohle forum tak to m? fakt ly netrh. Sm?ji se tomu , kdy si 12 let kluk zafand po vyhranm m?ku a Vs takov borce to rozhod , e na n?j ?vete , e tam nen sm aby byl zticha , tak to je fakt uboh. Zklidni Filipe hormony a m?li by jste se ve Voticch sm?it e nejste stoln?tenisov pupek sv?ta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:unyDatum: 13.3.2020 12:34:40
Stando j jsem od tebe nevid?l ve fru jeden jedinej p?sp?vek abys do n?koho nerejpal. Zkus to zlepit, kv?li p?sp?vk?m jako jsou ty tvoje se hodn?krt diskutovalo jestli se frum zru. Tady jsi hrdina ale kdy se vai hr?i hdaj a ty v, e nemaj pravdu tak jen kouk a jet? se tomu sm?je.
Rozdl je tu v tom e my se ne?dme vymi sout?emi, nemm d?vod s nimi tedy srovnvat situaci. A kdy u jsi u t?ch svch fakt? tak sout? ne?dm j ale vbor, podotkal jsem jenom, e bys m? mohl brt jako d?v?ryhodn zdroj prv? takovch informac.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:StandaDatum: 13.3.2020 10:51:29
Ale, ale uny , Ty jsi si najednou vzpom?l e ?d sout?. Tak hlavn? aby Ti to vydrelo. P?epsat sem meil bez toho aby si up?esnil kdo to napsal a podepsal a od jak organizace a na zklad? ?eho. To se pak nediv , e to zp?sob ur?it pochybnosti. Pokud alespo? sleduje vy sout?e , tak zatm dn ?dc orgn sout?e nezakzal. Take m prvenstv. Mon je zakou pokud jim upa zav?e sokolovny. Venku to nikdo hrt nebude. Take klid dl pracuj v hlavnm vboru a at se Ti da?.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:unyDatum: 13.3.2020 10:25:26
Stando, tob? fakt n?kdo mus vyloen? namazat med kolem pusy aby jsi ho slzal vi??...Ten oficiln mail je vyjd?en od OSST Beneov, a to bylo to moje "shora"...taky by jsi p?t? mohl p?ikldat trochu vhy mm vyjd?enm, kdy jsem v hlavnm vboru. Nebudu vm tady vykldat pohdky. ;)