Diskusní fórum

Napište text z obrázku:

Kontrolní kód

Vygenerovat nový obrázek

Návštěvník:

Příspěvek:

Zobrazené příspěvky se zobrazují po dobu jednoho roku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24


Příspěvek vložil:StandaDatum: 13.3.2020 10:12:13
Mariane , chpu vechny Tvoje d?vody a rozumm jim. Nikdy bych nezpochyb?oval celosttn na?zen ale tohle zatm nen na?zen vldy. Ostatn? zatm nejsou dn zkazy sport. utkn ( mon se to stane dneska nebo t?eba v pond?l). Spe lo o to , e zkaz provedl n?kdo jin ne p?slun svaz. Co se tk jak pe monho umrt i to se pravd?podobn? stane. Na druh stran? v kadm autobusu je vc lid ne na utkn OP a jinde a jinde. No nic tedu p?iel e-mail oficieln take nen co ?eit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Marin MelekDatum: 13.3.2020 9:11:43
Jsem dalek od toho, abych podlhal hysterii z Koronaviru, snam se to vyhodnocovat realisticky a bez emoc. Na druhou stranu chpu opat?en Sokola, nebo? ta situace nen vy?een, stle se vyvj a nikoliv k lepmu - take toto opat?en akceptuji jako SMYSLUPLN. Jen si to p?edstav, STANDO, pokud - nedejboe - budeme mt v republice v p?tch dnech prvn ob?? (-i) nemoci, tak v kontextu toho, co bude pot nsledovat, nm fakt typu "zav?eli nm Sokolovny, take si nezapinkme, KUA!" bude p?ipadat jako nebety?n drobnost. Samoz?ejm? jsme vichni cht?li dnes hrt, vichni pin?es milujeme a rozhodn? nesk?eme radost z toho, e se nehraje (notabene e u u ns v Sokolovn? nem?eme do odvoln ani trnovat). Ale m?li-li bychom n?koho ohrozit nkazou (u ns v tmu mme n?kolik kluk? nad 60 i 70 let) tm, e budeme hrt, pak tato opat?en chpu a RESPEKTUJI!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:StandaDatum: 12.3.2020 23:18:06
No tak to je parda. Take n?jak sokolsk upa si hraje na to , e je vc ne vlda kter zatm nic takovho nepoaduje , pokud na utkn nebude vc jak 30 lid v?etn? hr??. N?jakej upn pablb zachra?uje ?R od koronaviru. No za to dostane metl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Zden?k K?Datum: 12.3.2020 23:02:06
Stando v Neveklov? mme taky uzav?enou sokolovnu a do odvoln.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:StandaDatum: 12.3.2020 22:55:12
uny do pytle doke odpov?d?t. To nm na vesnice budou jezdit zamykat sokolovny? Nebo si n?komu bez ov??en sko?il na pek.