Diskusní fórum

Napište text z obrázku:

Kontrolní kód

Vygenerovat nový obrázek

Návštěvník:

Příspěvek:

Zobrazené příspěvky se zobrazují po dobu jednoho roku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24


Příspěvek vložil:StandaDatum: 12.3.2020 21:15:30
upa , kdo to je ? Ta ?d stoln tenis ? Nen to n?jak p?ekotn aktivita ? Kdo to podepsal tohle na?zen ? Cel den sleduji jak se situace vyvj a dn zkazy ani v kraji ani v lig. sout?ch nejsou. uny ty to asi hraj n?kde venku pod stromem ne. Ze shora to je co ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:unyDatum: 12.3.2020 20:45:45
Ale upa uzav?ela vechny sokolovny a ze shora kv?li tomuto rozhodnut p?ilo rozhodnut takov, e se v sou?asn dob? zpasy ru. N?kter tmy sice nemaj herny v sokolovnch ale v aktulnm stavu by se odehrlo, j nevm, 20% zpas?? Zkrtka jestli chcete tak si doje?te zahrt p?telk, ale do sout?e ji hrt nelze.
(Prosm ten p?telk neberte vn?, aktuln? je p?edn?j zdrav. Kdy u se nebojte o sv tak alespo? dbejte na vae star spoluob?any, kte? jsou v nejv?tm riziku, a jestli se hodlte zdrovat na ve?ejnosti tak alespo? s nimi omezte kontakt)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Marek kvorDatum: 12.3.2020 20:39:27
V na?zen vldy, kter mm k dispozici nejsou sokolovny zmn?ny a obdrel jsem odpov?? z krajskho ?adu na m?j dotaz, e na zpasy pin?esu, pokud bude v hern? mn? ne 30 lid, se to nevztahuje a lze je odehrt .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:michal zohaDatum: 12.3.2020 20:27:57
U nm zav?eli sokolovnu, tak jsme se dohodli se soupe?i a zruili zpas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:unyDatum: 12.3.2020 20:24:36
Ahoj, vichni kdo mte hernu v sokolovn?, jste ji pravd?podobn? dostali zprvu, e veker sokolovny jsou do odvoln uzav?eny. Veker zpasy se proto zruily. O nslednm pokra?ovn, ?i p?padn? zakon?en, sezny se bude v nejbli dob? rozhodovat a info budete mt ur?it? v novinkch (vedouc tm? by m?li obdret e-maily) a pro jistotu i tady.