Diskusní fórum

Napište text z obrázku:

Kontrolní kód

Vygenerovat nový obrázek

Návštěvník:

Příspěvek:

Zobrazené příspěvky se zobrazují po dobu jednoho roku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24


Příspěvek vložil:Marin MelekDatum: 9.9.2020 15:34:25
I j u v?kov? spadm do ohroen?j kategorie! :-) Nejde o hrdinstv, nikdo nevme, co nm virus jet? p?iprav, take obez?etnost je prioritn. Ale vad mi, e rozhodnut t?ch naho?e jsou obvykle nelogick, mnohdy nekompetentn a nereflektuj dopady a hlavn? jsou pozadu za relnm stavem v?c. Nutnost vyjasn?n - konkrtn? v naem sportovnm p?pad? - je jednozna?n? nutn. A jak jsem p?ed chvl pochytil z mdi, sportovci by m?li mt vjimky. Take jsem v o?ekvn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:MichalDatum: 9.9.2020 14:57:11
Jsou mezi nmi spoluhr?i spadajc do skupiny skute?n? ohroench!!! Ti pravd?podobn? budou vyadovat rouky. Jinak si rozmysl ?ast! Toto je opravdu nutn sjednotit! Mon nen ?as na hrdinstv!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Marin MelekDatum: 9.9.2020 14:45:24
Ahoj Michale, tuto otzku bys m?l zaslat na ?ad vldy a nikoliv sem! Ti sociopati naho?e nejene pod tlakem dopad? viru na elektort za?naj panika?it, ale op?t nedomysleli d?sledky svch rozhodnut! Za mne je to prost - t?locvi?ny a aktivity v nich NEJSOU ZAKZNY a sou?asn? MUS mt v prostorch t?locvi?ny p?i sportu kad rouku. Prakticky NESPLNITELN a navc hlavn? NEVYMAHATELN! Reln? si tak jako tak kad hr? rozhodne, zda s tmto ochrannm prost?edkem bude ?i nebude hrt. A na ostatnch hr?ch okolo n?j bude ke zven, zda toto rozhodnut budou ?i nebudou akceptovat formou ?asti ?i ne?asti na spole?nch aktivitch. Vdy to rozhodnut bude na lidech a jejich zdravm sudku v konkrtnm ?ase. Toliko m?j nzor. PS Nae asn vlda to op?t ud?lala alamounsky: "t?locvi?ny a aktivity v nich vm nezakeme, abychom vs p?li nenasr..., ale rouky tam muste nosit - a kdybyste se na to nhodou vykalali a nedejboe n?kdo byl kv?li tomu pozitivn, my si myjeme ruce a je to v problm!". Asi marn? doufm, e se mezi t?mi exoty, kter si platme z naich dan, najde jeden chytr a toto plon rozhodnut zreviduj sm?rem k realit?. Howgh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:MichalDatum: 9.9.2020 12:52:48
Povinnost noen rouek uvnit? vech budov od ?tvrtka! Budou trningy v roukch+ zpasy? Za?ne v?bec sezna za t?chto podmnek?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Marin MelekDatum: 5.9.2020 11:18:38
Ahoj, vzhledem k tomu, e nm na ja?e dky Koronaviru nevyel plnovan turnaj MEMORIL KARLA KULOVANHO, rozhodli jsme se uspo?dat v ned?li 20.9.2020 od 09.00 turnaj TJ SOKOL PYELY OPEN 2020, na kter Vs vechny, kdo mte ?as a chu? si zahrt, srde?n? zveme. P?ihlky bu? volejte p?mo ke mne na 602 609 703, nebo pite na e-mail stolnitenispysely@gmail.com KOMPLETN PROPOZICE NALEZNETE na naem Youtube kanle, nebo p?mo na odkazu zde: https://www.youtube.com/watch?v=INzTDw1c3Xk