Diskusní fórum

Napište text z obrázku:

Kontrolní kód

Vygenerovat nový obrázek

Návštěvník:

Příspěvek:

Zobrazené příspěvky se zobrazují po dobu jednoho roku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Příspěvek vložil:Hráč, né prudič jako PlayerDatum: 13.9.2020 17:43:55
Chlapi, nevím, co tady řešíte. Když bude někdo v karanténě, tak maximálně 3 neděle a my dle VV PSST máme čas do 30.6.2021. Nechcete mi snad tvrdit, že nejste schopni třeba i 3 odložená utkání do tohoto termínu dohrát! V soutěži se to zvládá běžně i v týdnu, tak snad to zvládnete také.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Hoši bojovat!Datum: 12.9.2020 12:20:01
Samozřejmě je těch 50 procent rozumných. Los je los, tímpádem by si ani nikdo nestěžoval, že s tím nebo oním soupeřem nehrál doma, když si by si tu výhodu zase vybral na jiném. A přesně jak říká Player: nebyly by žádné nervy, pokud nás na nějakou dobu třeba zastaví vyšší moc, jak odehrát až nějakých 80 procent, aby jsme mohli mít sezónu jako soutěž a ne jen pokus o ni. Někdy méně znamená více. Hoši bojovat!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:PlayerDatum: 12.9.2020 11:32:14
Je vidět, že se nad tím zamysleli. Bohužel u nás v okrese mi připadá, že většina věcí jen tak plyne a pak se divíme :-/... přeci když tuším, že něco může nastat, tak se musím o trochu více zamyslet a nastínit určité varianty, aby reflektovaly co nejvíce situací a byly pokud možno co nejvíce férové ve vztahu k tomu, že když už začneme hrát, tak snad nikdo nechce, aby se po odehrání třeba 68% zápasů (15 / 22 zápasů) řeklo na konci března "konec, celý ročník jakoby nebyl" :-)...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Láďa RůžičkaDatum: 12.9.2020 9:35:00
Takhle na to jdou v Praze Rozhodnutí VV PSST č. 1/2020-21 ze dne 11. 9. 2020 Rozhodnutí VV PSST ze dne 11. 9. 2020 schválené per-rollam upravuje podmínky odkladu mistrovských utkání řízených PSST v případě pozitivních nálezů na Covid-19, uzavření hrací místnosti a dále určuje termín dohrání základní části mistrovských soutěží. 1. V případě, že v základu družstva budou minimálně 2 hráči, případně na soupisce družstva budou minimálně 4 hráči, kteří mají nařízenou karanténu, nebo jsou pozitivní na Covid19, může být mistrovské utkání odloženo se zaviněním vyšší moci. V takovém případě, je oddíl (klub) povinen požádat o odklad, a to bezprostředně po zjištění této skutečnosti. Současně se žádostí doloží potvrzení o pozitivním nálezu nebo nařízené karanténě. V případě, že není možné z časových důvodů zajistit potvrzení před utkáním, doloží klub potvrzení nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu utkání. V případě zdůvodnitelné nutnosti je možné tento termín prodloužit. Tento bod se vztahuje i na nařízenou karanténu družstva nebo klubu. Při nedoložení potvrzení do určeného termínu bude utkání kontumováno se všemi sportovně – technickými důsledky. 2. V případě uzavření hrací místnosti méně než 4 dny před termínem utkáním může být utkání odloženo. Klub v tomto případě doloží potvrzení o uzavření hrací místnosti vystavené složkou, která hrací místnost uzavřela. Při uzavření hrací místnosti 5 a více dnů před termínem utkání je klub povinen zajistit náhradní hrací místnost, která musí splňovat všechny podmínky pro mistrovské soutěže. Hrací místnost musí být schválena. 3. Pořadatel utkání je povinen zajistit hygienické a bezpečnostní podmínky dle vládních a krajských nařízení, a to v závislosti na místě a čase konaného utkání. Ve všech prostorách haly bude k dispozici dezinfekce, dále doporučujeme zajistit průběžnou dezinfekci hracího prostoru a stolů. Dodržování hygienických a bezpečnostních opatření platí i pro hostující družstvo. 4. Případná celoplošná omezení v závislosti na Covid-19 budou řešena individuálně. 5. Náhradní termín oznámí ředitel soutěží PSST zúčastněným družstvům nejpozději 7 dní před určeným termínem. V případě, že se družstva dohodnou na vzájemném odehrání, bude toto respektováno, v případě, že termín nebude poškozující pro ostatní družstva v soutěži. 6. Základní část ligových soutěží musí být dohrána nejpozději do 30. 6. 2021. Nadstavbové části budou řešeny v závislosti na vývoji situace. 7. Situace, že soutěže nebudou dohrány (vyjma nadstavbové části) do určeného termínu, je v současnosti diskutována a závěr bude zveřejněn nejpozději do konce kalendářního roku 2020. 8. Všechny záležitosti ohledně odkladů jsou v kompetenci ředitelů soutěží PSST. 9. Po dohrání zápasu není nutnost podávat si ruce, stačí viditelně gestem, symbolicky pozdravit soupeře a případně rozhodčího u stolu. V Praze dne 11. 9. 2020 Miloš Vojáček předseda VV PSST Martin Bajtler předseda STK a ředitel soutěží mužů Lukáš Kotlorz sekretář PSST a ředitel soutěží žen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:PlayerDatum: 10.9.2020 20:08:20
Tím pádem kdyby se třeba musel odložit počátek sezóny nebo dejme tomu prosinec a leden, byli bychom relativně v klidu, protože by všichni věděli, že stačí dohrát polovinu soutěže a je tedy na to prostor v únoru, březnu...