Zpět

Kontakty týmu Mrač

Odpovědný zástupce:Dlouhá Marie
Tel. soukromý:
Tel. zaměstnání:
Mobil:+420 724 160077
E-mail:mariefaltinova@seznam.cz
Herna:sál obecního úřadu